menu
sk

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že pracoviská Banská Bystrica, Bratislava a Košice sú pre zákazníkov otvorené v čase od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 16.00 hod. Pracoviská Žilina a Nitra sú pre zákazníkov otvorené od 8.00 do 14.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

Naše služby Nové služby Kariéra

Dôležitá informácia - SKRÍNINGOVÉ TERMOGRAFY

Naše služby Nové služby Kariéra

Overovanie meradiel

Overovanie širokého spektra určených meradiel v rozličných odboroch merania

Naše služby Nové služby Kariéra

Kalibrácia meradiel

Informácie o kalibrácii meradiel a spôsobilosti SLM vykonávať tieto úkony

Naše služby Nové služby Kariéra

Skúšanie meradiel

Informácie o vykonávaní skúšok meradiel prostredníctvom akreditovaného skúšobného laboratória

Naše služby Nové služby Kariéra

Certifikácia výrobkov

Informácie o certifikácii výrobkov, tlačivá na stiahnutie a povinné informácie

Naše služby Nové služby Kariéra

Výskum a vývoj

Využívanie nových metód, monitorovanie trendov, modernizácia pracovísk so zámerom neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb

Rýchly cenník Kompletný cenník služieb
O nás

Hlavné úlohy SLM

Slovenská legálna metrológia, n.o. je organizáciou poverenou na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností na základe zákona o metrológii. Hlavná činnosť zahŕňa všetky aktivity týkajúce sa meraní, meracích jednotiek, meracích prístrojov a metód merania s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov jednotlivých meraní. Snahou organizácie je pozitívny prístup k potrebám zákazníkov či neustále zlepšovanie poskytovaných služieb, a to aj prostredníctvom vlastnej výskumnej činnosti.

stat-1

Založené v roku

1993

Spoločnosť bola založená v roku 1993 a pôsobí tak na Slovensku už vyše 24 rokov.

stat-2

Počet pobočiek

5+1

Naše pracoviská nájdete v 5 mestách po celom Slovensku, a to v Bratislave, Košiciach, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici aj spolu s riaditeľstvom organizácie.

stat-3

Počet klientov

3 000+

Medzi našich dlhodobých klientov patria tie najvýznamnejšie inštitúcie pôsobiace na Slovensku.

Dozimetrické merania

Meranie, výpočet, a vyhodnocovanie dávok ionizujúceho žiarenia

Prepočet jednotiek

Portál o meracích jednotkách a prevodných vzťahoch medzi nimi.

ref-2
VSD_logo (2)
SE_logo
.png
.jpg
ref-4
SE_logo
ref-2
VSD_logo (2)