Slovensky / English

search

Zákaznícka linka:

0850 111 332

HomeNaše
služby
Cenník
služieb
Legislatíva
v metrológii
DokumentyČasto kladené otázky O násKontaktZóna
pre klientov
Prepočet
jednotiek
Dozimetrické
merania


Kalibrácia vlhkomerov na drevo a celulózu


Vážení zákazníci,

kalibráciu vašich meradiel vlhkosti na drevo a celulózu plánujeme vykonať v mesiaci apríl, v termíne od 03.04.2017 do 07.04.2017. Uvítame keď využijete túto službu a pošlete Vašu objednávku spolu s meradlom na kalibráciu najneskôr do 31.03.2017.

Bližšie informácie získate u Odborného referenta špecialistu Ing. Martina Mirta na telefónnom čísle 02 402 036 25 alebo zaslaním e-mailu na adresu: mirt@slm.sk

Laboratórium vlhkosti pevných látok pracoviska Banská Bystrica vykonáva kalibrácie meradiel vlhkosti dreva a celulózy s použitím špecifikovanej štandardnej gravimetrickej metódy podľa OIML R 92 v rozsahu (5 až 45) %, s rozšírenou neistotou merania 0,4 %. Kalibrácie sú vykonávané v klimatizovanom laboratóriu za presne určených a kontrolovaných referenčných podmienok tak, aby boli v maximálnej miere eliminované veličiny ovplyvňujúce merania.

Vlhkomery sú kalibrované na homogénnych kondicionovaných vzorkách príslušného druhu dreva/celulózy, ktoré sú pripravované a upravované v našom laboratóriu tak, aby spĺňali parametre požadované pri kalibrácii.

Na meranie používame päť referenčných vzoriek drevín smrek, borovica, jedľa, buk, dub, ktorých vlhkosť zodpovedá hodnotám v dolnom, strednom a hornom rozsahu kalibrovaného vlhkomera. Pri príprave je dôležité dodržať správne rozmery referenčných vzoriek drevín (10 x 10 x 2) cm s požadovanou hmotnosťou (100 ± 1) g.

V prípade, že zákazník požaduje kalibráciu na iný druh dreviny je potrebné, aby už opracovanú vzorku s požadovanými rozmermi a hmotnosťou doručil v časovom predstihu na SLM, n.o., nakoľko je potrebné nechať ju kondicionovať v exikátore nad nasýtenými roztokmi solí.

Meranie vlhkosti obrázok1
Meranie vlhkosti obrázok2
Meranie vlhkosti obrázok3
Meranie vlhkosti obrázok4
© 2013 reklamná agentúra ENTERPRISE